Uslovi Korišćenja

Portal

Korišćenjem portala TrgoZona.com podrazumeva se da ste saglasni sa ovim uslovima korišćenja koja se mogu menjati po potrebi i bez prethodnog obaveštenja.

 

Korišćenje sadržaja

TrgoZona.com (u daljem tekstu portal) sadrži informacije o pravnim licima, tekstove, fotografije, dizajn, grafiku, video spotove kao i druge materijale i efekte koji su zaštićeni autorskim pravom čiji je korisnik TrgoZona.com ili treće lice.

Sve informacije koje se nalaze na portalu su vlasništvo privatnih ili pravnih lica.

Sve informacije na portalu su predviđene za pregledanje u privatne ili poslovne svrhe.

Sva druga korišćenja uključujući bez ograničenja prepravke, brisanje, prepisivanje, prikazivanje u javnosti, kopiranje, ili bilo koja druga radnja koja nije pismeno odobrena od strane TrgoZona.com ili trećeg lica kao vlasnika iste , su zabranjena.

Materijal koji se nalazi na sajtu ne sme da se koristi u svrhe telemarketinga, direktnog marketinga, komercijalnog, masovnog slanja pošte raznih predstavnika ili spamovanje.

Ukoliko postoji bilo kakva dozvola za korišćenje sadržaja portala, ona ni u kom slučaju ne uključuje korišćenje istog u svrhu ilegalnih radnji, pretnji, ucena, pornografije ili zabranjenih materijala za decu.

Portal je u potpunosti isključen iz politike i ne pripada ni jednoj političkoj partiji posluje isključivo sa privrednicima, a kao servis služi čitavoj javnosti.

Činimo sve napore da informacije koje prezentujemo budu tačne i na vreme ažurirane i postavljene na portal. Informacije dobijamo iz raličitih izvora, te nemamo potpunu kontrolu nad tačnosti informacija u vreme kada se one koriste. Stoga se TrgoZona.com ograđuje  od odgovornosti za tačnost sadržaja.

TrgoZona.com zadržava pravo izmene cena oglašavanja bez prethodne najave, kao i izgleda i funkcionalnosti sajta, ponuda proizvoda, servisa i izdavanja publikacija.

 TrgoZona.com zadržava pravo, diskretno bez obaveza, da popravi ili ispravi greške ili dvosmisleno napisane reči u delu obaveštenja o proizvodu, usluzi ili servisu, imajući nameru da informacije budu tačne i ažurirane na vreme ali ne odgovara za eventualne greške ili netačnosti.

TrgoZona.com ne garantuje za proizvode ili usluge koji se oglašavaju na web portalu. Vaše je pravo da proverite sve usluge ili proizvode.

Servis ili proizvod koji prezentujemo je "u viđenom stanju" ("as is") bez garancija sa strane TrgoZona.com.

TrgoZona.com ne snosi odgovornost za razultat ili bilo koji gubitak nastao pri kontaktu sa kompanijama pronađenim na portalu, bilo to direktno, indirektno ili linkom sa nekim drugim sajtom na Internetu.

 

Odricanje od ogovornosti – Disclaimer/Copyright

TrgoZona.com ne prihvata odgovornost da kontroliše trademarks, copyright ili prava trećih lica.

TrgoZona.com može u nekim momentima diskretno isključiti, suspendovati ili zabraniti prezentovanje proizvoda ili usluga članovima koji prekorače pravilo o autorskom ili bilo kom drugom pravu drugih članova na sajtu.

Ako verujete da Vaš pravno zaštićen materijal koristi treće lice, koje nije autorizovano za korišćenje istog, možete nas kontaktirati i priložiti dokaze koje posedujete. TrgoZona.com će pomoći da stupite u kontakt sa pravnim savetnikom i preporukama.

Sve nesporazume treba rešavati u duhu dobrih poslovnih odnosa, a tek ukoliko ne mogu da se reše sporazumno, nadležan je trgovinski sud u Beogradu.

Sva prava, uključujući i pravo na prevod na bilo koji jezik, zadržava TrgoZona.com.

Za svako nedozvoljeno korišćenje ovoga portala, poput upotrebe isečaka u reklamne svrhe, prepisivanje ili kopiranje adresa ili drugih informacija radi objavljivanja, prodaje drugim licima, postavljanje u sisteme radi ličnih potreba ili potreba drugih osoba, smatraće se kao povrede žigova, pravila o poštenoj trgovini ili izdavačkog i autorskog prava.

 

Uslovi oglašavanja

Svaki upis, registrovanje, svako preuzimanje profila firme i administracija istih se smatra oglasnom porukom ili oglašavanjem na portalu.

Komitentom se smatra firma i/ili njen predstavnik koji upiše i/ili administrira podatke o firmi.

Podatke koje postavi na profil svoje firme da predstavlja preko portala i koji se nalaze na ovom sajtu očekuje se da budu tačni i bez anonimnog predstavljanja firmi, proizvoda ili usluga. TrgoZona.com objavljuje samo informacije koje komitent postavi sam, direktno ili indirektno (pošalje u redakciju ili sam dodaje i administritra na portalu).

Komitent putem administracije profila preko portala, telefonskim pozivom, e-mailom, dopisom ili lično garantuje ispravnost i verodostojnost podataka i oglasnih poruka i odobrava da  TrgoZona.com iste može neograničeno koristiti, objavljivati, prilagođavati, reprodukovati, prevoditi, prenositi, distribuirati, uključujući Internet, ili informisanje i kontaktiranje e-mailom, i na druge načine koristiti sve ili deo informacija, materijala ili sadržaja na bilo koji način putem svih poznatih i budućih tehnologija.

Komitent takodje garantuje da materijal i oglasne poruke koje je dao ili postavio na portal radi oglašavanja (reklamiranja) nisu u suprotnosti sa zakonom, te da on ima sve potrebne dozvole i odobrenja za izvršavanje poslova iz istog, a tvrdi da je sa autorima teksta, slika, idejnih rešenja, oglasnih poruka i sl. koje je postavio ili dao Izdavaču za dizajn i objavljivanje na portalu, regulisao pitanje autorskih prava i da u tom pogledu TrgoZona.com prema autorima nema nikakvih obaveza.

U slučaju prikazivanja brendova, Komitent garantuje da je ovlašćeni predstavnik ili zastupnik predmetnog brenda.

Komitent se obavezuje da uz oglasnu poruku dostavi i popunjenu i overenu deklaraciju (Član 11 Zakona o oglašavanju).

Portal ne prezentuje lične informacije već proizvode i usluge firmi kao i same firme i stalno prati statistike poseta i potrebe korisnika sajta. Na ovaj način može informisati oglašivače o poseti njihovoj profil strani ili statistici pretrage kada su u pitanju određeni proizvodi ili usluge. Ako su Vam potrebne dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem kontakt forme.

TrgoZona.com  ne prodaje ni jedan deo sadržaja sajta (informacije) trećim licima u bilo koje svrhe.

TrgoZona.com zadržava pravo slanja informacija o svakoj firmi, proizvodima ili uslugama drugim firmama ili pojedincima na zahtev komitenata, i tom prilikom ne objavljuje informacije o firmi za koje ne dobije odobrenje. Sve informacije su u arhivi i služe isključivo za unapređenje prodaje proizvoda ili servisa koje prezentujemo.

 

Ukoliko se desi da prilikom pretraživanja ovog portala naiđete na netačne ili nekorektne informacije, ili samo želite dodatne informacije , molimo Vas da nas kontaktirate putem kontakt forme.

 

Besplatne igrice za decu

 

Magazin Hub - Svi bloggeri na jednom mestu